Založené v roku 1969
Založené v roku 1969

Na Japonskom nebi vyšla žiarivá hviezda, značka s tisíckou sŕdc SENCOR.

Prečítajte si o histórii značky


Spätný odber
Spätný odber Ekologickú likvidáciu vášho nepotrebného zariadenia nechávame na naozajstných odborníkoch. Starý spotrebič nepatrí do koša. Zlikvidujte ho ekologicky a myslite na prírodu aj vy.

Ekologická likvidácia odpadu


INFORMÁCIE O DOBROVOĽNOM STIAHNUTÍ MOBILNÝCH KLIMATIZÁCIÍ SENCOR SAC MT1221CH A SAC MT1222CH, Z TRHU

Spoločnosť FAST PLUS, výhradný distribútor produktov Sencor v SR, sťahuje z trhu mobilné klimatizácie Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH z dôvodu možného rizika skratu a vznietenia produktu. Zároveň vyzýva svojich zákazníkov, aby prestali klimatizáciu používať a vrátili ju predajcovi alebo kontaktovali centrálu spoločnosti. Zákazníci si môžu zvoliť vrátenie peňazí v plnej výške kúpnej ceny alebo vykonanie servisného zásahu na odstránenie montážnej chyby. V súčasnej chvíli sú zaistené už dve tretiny potenciálne rizikových produktov, u ktorých došlo k refundácii, prípadne ich oprave.
Spoločnosť FAST ČR na základe vykonanej expertízy reklamovaného tovaru zistila možnosť vzniku závažnej poruchy u modelov mobilných klimatizácií Sencor SAC MT1221CH a Sencor SAC MT1222CH. Jej vinou môže za určitých technických podmienok dôjsť pri ich používaní k poškodeniu vnútornej elektroinštalácie a následnému zvýšeniu rizika skratu. Pri súbehu okolností hrozí tiež vznietenie klimatizácie. "Oba modely predtým splnili všetky legislatívne podmienky a prešli schvaľovacím procesom pre predaj v rámci Európskej únie," hovorí Petr Uher, Senior Quality Manager spoločnosti FAST ČR.
 
"Na vzniknutú situáciu sme zareagovali okamžite po jej odhalení. Oba modely sme nahlásili SOI aj do medzinárodného výstražného systému, ktorý upozorňuje spotrebiteľov na rizikové výrobky," uvádza Peter Uher a pokračuje: „Bezpečnosť našich výrobkov je pre nás absolútnou prioritou. Preto sme obratom kontaktovali väčšinu zákazníkov, ktorí si spomínané modely zakúpili a informovali ich prostredníctvom našich distribučných a predajných kanálov. Zákazníkom, ktorých sa nám nepodarilo kontaktovať priamo, sa od začiatku júla snažíme uvedené informácie sprostredkovať formou platených oznámení v celoštátnej tlači, rozhlase, na internetových serveroch a sociálnych sieťach. Výzvu sme zaradili aj do letákov Planeo Elektro distribuovaných v miliónoch kusov týždenne. Porucha sa týka len obmedzeného počtu kusov spomínaných modelov klimatizácií a zo slovenského trhu sa ich darí úspešne sťahovať. V súčasnej chvíli sme zaistili už dve tretiny potenciálne chybných produktov, u ktorých už došlo k refundácii či oprave."
 
Spoločnosť FAST PLUS registruje na slovenskom trhu ešte necelých 200 kusov rizikových modelov klimatizácií Sencor SAC MT1221CH a SAC MT1222CH. Zákazníkov vyzýva k zastaveniu ich používania a vráteniu predajcovi, alebo kontaktovaniu centrály spoločnosti. Zákazníci si môžu zvoliť vrátenie peňazí v plnej výške kúpnej ceny alebo vykonanie servisného zásahu na odstránenie montážnej chyby. Zákazníci môžu bližšie informácie môžu získať e-mailom na info@sencor.sk alebo telefonicky na čísle +421 2 4910 5890.
 
 
 
Pre tlačové informácie kontaktujte: 
FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká1621                                             
Říčany u Prahy 251 01
petr.uher@fastcr.cz
 
O spoločnosti
FAST PLUS, a.s. zabezpečuje už od roku 1997 veľkoobchodný predaj a servis širokého portfólia značkových výrobkov v oblasti spotrebnej elektroniky, domácich elektrospotrebičov, hudobných nástrojov, telekomunikačnej techniky, kancelárskej techniky, hodinárskeho tovaru, darčekových a propagačných predmetov. Už niekoľko rokov patrí medzi renomované obchodné spoločnosti riadenej podľa vysokých európskych štandardov, čo dokazuje certifikát kvality ISO 9001. Silná pozícia jedného z najväčších komerčných subjektov na českom a slovenskom trhu je výsledkom aktívnej obchodnej politiky, dynamického rozvoja, inovácie a neustáleho hľadania nových obchodných príležitostí.