Založené v roku 1969
Založené v roku 1969

Na Japonskom nebi vyšla žiarivá hviezda, značka s tisíckou sŕdc SENCOR.

Prečítajte si o histórii značky


Spätný odber
Spätný odber Ekologickú likvidáciu vášho nepotrebného zariadenia nechávame na naozajstných odborníkoch. Starý spotrebič nepatrí do koša. Zlikvidujte ho ekologicky a myslite na prírodu aj vy.

Ekologická likvidácia odpadu


Informácia o dobrovoľnom stiahnutí olejových radiátorov Sencor SOH 3009BE z trhu

Spoločnosť FAST ČR a.s. (ďalej len spoločnosť) žiada zákazníkov, ktorí si kúpili olejový radiátor Sencor SOH 3009BE výrobná séria 2016300912 (ďalej len LOT, foto vyššie) v časovom horizonte od februára 2017, aby ho priniesli späť na predajňu, kde výrobok zakúpili, kde im bude vymenený za iný alebo im bude vrátená plná kúpna cena.
Na základe vlastného šetrenia, došla spoločnosť k záveru, že za určitých technických podmienok, môže pri prevádzke predmetného výrobku dôjsť k natlakovaniu radiátora a prípadnému úniku horúcej olejovej náplne. Spoločnosť obdŕžala do dnešného dňa 5 hlásení na obdobnom základe.

Bezpečnosť výrobku je pre spoločnosť najvyššou prioritou, všetky naše výrobky musia spĺňať medzinárodné a národné zákony a nariadenia aj príslušné normy. Olejový radiátor SENCOR SOH 3009BE prešiel všetkými potrebnými testami so schválenými výsledkami uvedenia na trh EU a pridelením označenia CE (mechanické, elektrické a chemické testy).

Po obdŕžaní vyššie uvedených hlásení sme začali vyšetrovanie, ktoré viedlo k identifikácii jediného chybného LOTu 2016300912 olejového radiátora SENCOR SOH 3009BE, a následnému zastaveniu predaja tohto LOTu a jeho stiahnutia z trhu.

Olejové radiátory Sencor SOH 3009BE LOTu 2016300912 zákazník vracia na predajne alebo e-shopy, kde výrobok zakúpili, s požiadavkou na vrátenie peňazí. Pre viac informácií alebo pri akomkoľvek probléme s vrátením predmetného výrobku sa môžu zákazníci obrátiť na kontaktné centrum spoločnosti e-mail info@sencor.sk alebo na telefónne číslo 02/4910 58 50

Víziou spoločnosti je vytvárať lepší každodenný život pre mnoho ľudí pomocou ponuky dobre navrhnutého, funkčného, dostupného a vysoko kvalitného tovaru každodennej potreby, vyrobeného s ohľadom na ľudí aj životné prostredie.

výrobní série 2016300912
 
Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Petr Uher
Manager kvality
FAST ČR a.s.
Černokostelecká 1621
Říčany 251 01