SBP 690 Digitálny tlakomer

SBP 690

Digitálny tlakomer

  • Pre jednoduché meranie v domácich podmienkach
  • Meria systolický a diastolický tlak a srdcový pulz
  • Varovná indikácia srdcovej arytmie
Zistiť viac o SBP 690

Filtrovať

  • Hmotnosť
  • Typ


  • Rozsah merania tep

  • Rozsah merania tlak

  • Presnosť merania tlak

  • Presnosť merania tep

  • Pamäť nameraných hodnôt


  • Automatické vypínanie


  • Napájanie