Kde kúpiť

ZÁRUKA 10 ROKOV NA MOTOR

PODMIENKY SLUŽBY: "Záruka 10 rokov motor"
A INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov


Spoločnosť FAST PLUS, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČ 35712783, ktorá vymenovala poverencom pre ochranu osobných údajov zodpovednú osobtu: Mgr. Adam Škvarka, gdpr@advo.cz (ďalej len "spoločnosť FAST PLUS"), poskytuje na vybrané výrobky spotrebiteľom nad rámec poskytnutej záruky za akosť, predĺženú záruku na motor, a to v dĺžke 8 rokov (96 mesiacov) od skončenia zákonnej  2 ročnej záruky za akosť.
 

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA NA MOTOR JE POSKYTOVANÁ za nasledujúcich podmienok:

 
 • Predĺžená záruka na motor sa vzťahuje iba na vybrané produkty značky SENCOR dovážané a distribuované spoločnosťou Fast ČR, ktoré boli zakúpené po 1. 7. 2023 a je poskytovaná iba spotrebiteľom - fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi v zmysle platných právnych predpisov.
 • Pri robotických vysávačoch sa záruka 10 rokov na motor vzťahuje na BLDC motor.
 • Predĺžená záruka na motor nie je poskytovaná a nie je možné ju registrovať pre ostatné malé domáce spotrebiče.
 • Pre vznik nároku na predĺženú záruku na motor je nutné, aby sa spotrebiteľ do 10 dní odo dňa nákupu výrobku zaregistroval na adrese www.sencor.sk/registracia. Na základe tejto registrácie bude spotrebiteľovi spoločnosťou FAST PLUS vystavený certifikát, ktorý bude spotrebiteľa oprávňovať na uplatnenie nároku na predĺženú záruku na motor.
 

Ďalšie podmienky záruky 10 rokov na motor:

 
 • Nárok na predĺženú záruku na motor začína prvým nasledujúcim dňom po skončení 2 ročnej zákonnej záruky a končí uplynutím 4 rokov / 48 mesiacov od tohto dňa.
 • Využitím predĺženej záruky na motor spotrebiteľovi nedochádza k prerušeniu ani predĺženiu lehoty na uplatnenie nároku na predĺženú záruku na motor.
 • Pri uplatnení nároku na predĺženú záruku na motor je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o kúpe výrobku a certifikát vystavený spoločnosťou FAST PLUS.
 • Nárok na predĺženú záruku na motor je nutné uplatňovať priamo u dovozcu na nižšie uvedených adresách.
 • V prípade, že v rámci predĺženej záruky na motor nebude možné vadu, na ktorú sa nárok na predĺženú záruku na motor vzťahuje a ktorá bráni riadnemu užívaniu výrobku, odstrániť, bude spoločnosťou FAST PLUS chybný výrobok vymenený za nový výrobok z aktuálneho sortimentu značky Sencor, porovnateľných alebo lepších technických parametrov.
 • Oprávnený nárok spotrebiteľa v rámci predĺženej záruky na motor bude vyriešený opravou v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia nároku, v prípade výmeny v najkratšom možnom termíne .
 • Nárok na predĺženú záruku na motor je neprenosný a neprevoditeľný.

Nárok na predĺženú záruku na motor sa nevzťahuje na chyby spôsobené vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým alebo tepelným vplyvom, bleskom, búrkou, výkyvmi elektrického prúdu, vniknutím tekutiny), použitím, inštaláciou alebo zapojením výrobku v rozpore s platnými právnymi predpisy, pokynmi výrobcu alebo návodom na použitie, ďalej spôsobené takým použitím, ktoré je nezlučiteľné so zachovaním prístroja, použitím k inému ako domácemu účelu, použitím nevhodného príslušenstva, doplnkov alebo materiálu. Ďalej sa predĺžená záruka na motor nevzťahuje na stratu dát, na spotrebný materiál a bežné opotrebenie ako napríklad opotrebovanie ložísk, a pod. V prípade výskytu týchto chýb môže byť, po predchádzajúcej dohode so spotrebiteľom, vada odstránená za odplatu.

V prípade, že ponuku využijete, spracujeme Vami uvedené osobné údaje pre účely registrácie Vášho výrobku a poskytnutie záruky 6 rokov na motor. Vaše údaje si teda bezpečne uložíme a na Vašu emailovú adresu Vám zašleme certifikát o poskytnutí predĺženej záruky na motor. Ku spracovaniu osobných údajov dochádza na základe nevyhnutnosti takéhoto spracovania pre poskytnutie Vami požadovanej služby. Vaše osobné údaje si ďalej uložíme na základe našich oprávnených záujmov po dobu 10 rokov pre prípad vznesenia akýchkoľvek právnych nárokov.
Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Spoločnosť FAST PLUS si vyhradzuje právo na zmenu podmienok predĺženej záruky na motor s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky predĺženej záruky na motor účinné v čase registrácie spotrebiteľa.

>>> Registrovať produkt  >>>
 
Adresa servisu:
FAST PLUS, a.s.
Šášovské Podhradie - Píla 214
965 01 Žiar nad Hronom 
tel.: +421 2 4810 5853, 54
e-mail: servis@fastplus.sk


Otváracie hodiny: 
Pondelok 8:30 – 16:00
Utorok 8:30 – 16:00
Streda 8:30 – 16:00
Štvrtok 8:30 – 16:00
Piatok 8:30 – 16:00

 
Zrušiť
máte v porovnávanie -
Porovnať